Povijest

Zapisano je da je pod odbor ranijeg saveza umirovljenika činovnika u Sinju postojao od 1922. godine, a organizacijom od 26.03.1946. g. u udruženje Penzionera Narodne Republike Hrvatske podružnica Sinj.
Ponovo dolazi do reorganizacije 02.04.1984.g. u tadašnjem općinskom udruženju Sinj, da bi 30.04.1998. g. bila zadnja reorganizacija pod sadašnjim nazivom Udruga umirovljenika Sinj. Znači udruga je pravni nasljednik imovine i svih oblika organiziranja pravnog djelovanja od 1946. nadalje do danas.
U Čl.1. Statuta stoji da je Udruga Umirovljenika Sinj humanitarna, dragovoljna, samostalna, nestranačka i neprofitna organizacija, koja se u okviru Ustava i Zakona i svog Statuta zalaže za ostvarenje boljeg društvenog i materijalnog položaja umirovljenika od svog osnutka do danas.