Projekti – Izleti – Druženja

Obavijest

Izrađen je projekt “Život pun sadržaja”. Kratak opis projekta možete pročitati ovdje:

Kratak opis projekta.

Obavijest

U idućim godinama financiranje, a time i rad Udruge će uvelike ovisiti o pokretanju projekata. Kvalitetni projekti će omogućiti nesmetano financiranje Udruge. Pokretanje projekta će tražiti angažman ne samo predsjednika i tajnika Udruge, nego i ostalih članova Izvršnog odbora i Udruge. Za sada su projekti samo u ideji, ali ne sumnjamo da će projekata biti i da će biti provedeni.

Situacija s virusom COVID 19 onemogućila je pokretanje, svim članovima najdražih aktivnosti izleta i druženja.
Moramo se prilagoditi trenutnoj situaciji, pogotovo kada znamo da naši članovi spadaju u najrizničniju kategoriju građanstva. Zahvaljujemo na razumijevanju i nadamo se skorom viđenju na izletima i druženjima. Na ovom mjestu biti ćete, uz ostale načine obavještavanja, upoznati s budućim aktivnostima koje će Udruga organizirati.